Articles

Compressing bit strings in qubits using superposition effect

Quantum

The aim of this tutorial is to show you how quantum computers can store information encoded in a bit string using significantly fewer qubits than classical bits. It is possible thanks to the superposition effect. I will try to explain it through the example. Go to the tutorial >>>

Quantum computer stack

Wprowadzenie do budowy komputerów kwantowych

Quantum Polish

Artykuł ten dostarcza podstawowych informacji o komputerach kwantowych. Omawiane są podstawy fizyczne na który komputer kwantowy działa. Wskazywane są potencjalne pola zastosowań. Przedstawiono również wybrane cztery układy na bazie których budowane są kubity oraz pokrótce omówiono zasady ich działania. Read full text >>>